LugInsLand

Impressum

Website

WEGRAZ Gesellschaft für Stadterneuerung
und Assanierung m.b.H.

Leechgasse 29
A-8010 Graz

Telefon: +43 316 384909
E-Mail: office@wegraz.at

Geschäftsführung
Ing. Gernot Katzenberger

Angaben lt. ECG
FN: 58605 i
UID ATU 51554606

Gerichtsstand: Handelsgericht Graz
Informationen laut E-Commerce Gesetz: www.wko.at

Konzeption & Umsetzung

Herzberg Consulting GmbH
Auersperggasse 11
8010 Graz

Telefon: +43 664 350 77 69
E-Mail: office@herzberg.at